Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Raspored ispita

Osnovne strukovne studije

  Raspored ispita za studente upisane od školske 2007/2008. godine studijski programi:
  1. Železnički saobraćaj,
  2. Železničko mašinstvo,
  3. Elektrotehnika u saobraćaju,
  4. Komercijalno poslovanje železnice,
  5. Javni gradski i industrijski saobraćaj
Master strukovne studije