Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginObaveštenja

Upis 2023

Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita
Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog na prethodnom nivou studija, dužine trajanja prethodnih studija i stručne oblasti, odnosno završenog studijskog programa

2023-09-22 22:23:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Snežana Bešić

Rezultati ispita - dr Snežana Bešić - ovde

2023-09-22 17:50:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Studentski parlament

Odluka o određivanju biračkih mesta

2023-09-22 17:47:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 (III upisni rok)

Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog u srednjoj školi, sa rasporedom polaganja prijemnog ispita

2023-09-21 21:48:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2023-09-21 12:09:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 i Eksploatacija železnica 2 - ovde

2023-09-20 22:55:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Termin za polaganje svih predispitnih obaveza kod dr Vesne Pavelkić je ponedeljak 25.09.2023. godine u 10h, u kabinetu 75. (uz prethodnu najavu saradniku)

2023-09-20 10:40:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić - ovde

2023-09-19 12:05:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 - III upisni rok

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

2023-09-16 22:43:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati ispit iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2023-09-15 11:08:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2023-09-15 11:06:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita - dr Zoran Pavlović - ovde

2023-09-14 11:37:36

-- -- -- -- -- -- -- --

MOBILNOSTI ERAZMUS+

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA KA131 MOBILNOSTI ERAZMUS+ PROGRAMA

2023-09-13 18:05:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023

Konačna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu

2023-09-12 18:05:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati ispita iz predemta Železničke tarife 2 - ovde

2023-09-12 13:18:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Veljko Radičević

Rezultati ispita - dr Veljko Radičević - ovde

2023-09-12 11:08:19

-- -- -- -- -- -- -- --

ERASMUS+ mobilnost

Javni poziv za prijavu kandidata za KA131 mobilnosti ERASMUS+ programa

2023-09-11 21:56:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 - ovde

2023-09-08 22:36:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 - osnovne strukovne studije

Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita

2023-09-08 11:24:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se u ponedeljak 11.9.2023. godine od 9 časova.

2023-09-07 22:53:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master strukovnim studijama koje predaje dr Zorica Milanović obaviće se u ponedeljak 11.9.2023. godine u 9 časova.

2023-09-07 22:52:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2023-09-07 11:17:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 mogu se polagati 12 septembra u 13.30, a iz Engleskog jezika 2 - u 14.30.

2023-09-06 22:38:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 (II upisni rok)

Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog u srednjoj školi, sa rasporedom polaganja prijemnog ispita

2023-09-06 12:39:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati prijave na konkurs

Rezultate prijave na konkurs za učešće na jesenjoj školi u Mariboru na osnovu konkursa možete videti ovde

2023-09-05 21:58:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Odluka o odobravanju studentske mobilnosti - ERASMUS+

Na osnovu internog javnog poziva za studente ATUSS-a za ERASMUS KA131 odlazne mobilnosti, po projektu iz 2022 godine, koji je trajao od 06.jula do 01. septembra 2023. godine doneta je Odluka o odobravanju studentske mobilnosti

2023-09-05 21:50:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2023-09-05 21:35:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Rezultati ispita iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) - ovde

2023-09-05 12:03:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2023-09-05 12:02:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Branislav Gavrilović

Rezultati ispita - dr Branislav Gavrilović - ovde

2023-09-05 12:00:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Studentski parlament - dopunski izbori novih članova

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora novih članova Studentskog parlamenta

2023-09-04 16:02:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić - ovde

2023-09-01 23:01:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Veljko Radičević

Rezultati ispita - dr Veljko Radičević - ovde

2023-09-01 11:10:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2023-08-30 21:45:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita - dr Zoran Pavlović - ovde

2023-08-30 21:41:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne osobine robe

Rezultate ispita možete pogledati ovde

2023-08-29 13:51:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Đorđe Vranješ

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Međunarodna špedicija i osiguranje, Špedicija i carine i Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja biće organizovano u petak 01.09.2023. u 12 časova, učionica 93

2023-08-28 13:30:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehnologija rada logističkih centara i Simulacija saobraćaja biće organizovano u utorak 29.08.2023. godine, sa početkom u 9.00 časova, učionica 93

2023-08-24 12:15:46

-- -- -- -- -- -- -- --

KONKURS ZA ODLAZNE MOBILNOSTI ZAPOSLENIH NA BIP (BLENDED INTENSIVE PROGRAM) - AUTUMN TECH SCHOOL

Otvoren je konkurs za odlazak dvoje zaposlenih nastavnika ATUSS-a na Autumn Tech School u Mariboru. Tekst konkursa sa uslovima se može naći na linku

2023-08-23 22:53:28

-- -- -- -- -- -- -- --

KONKURS ZA ODLAZNU MOBILNOSTI JEDNOG STUDENTA ATUSS-a NA PRAKSU U SLOVENIJU NA ACADEMIJU - VIŠU ŠKOLU IZ MARIBORA

Otvoren je konkurs za odlazak jednog studenta ATUSS-a na dvomesečnu praksu u Sloveniju (Maribor, Viša škola ACADEMIA) za praksu u njihovom departmentu za međunarodnu saradnju. Tekst konkursa i uslove možete naći na linku

2023-08-23 22:52:30

-- -- -- -- -- -- -- --

KONKURS ZA ODLAZNE MOBILNOSTI STUDENATA NA BIP (BLENDED INTENSIVE PROGRAM) - AUTUMN TECH SCHOOL

Otvoren je novi konkurs za odlazak studenata ATUSS-a na Autumn Tech School u Mariboru. Tekst konkursa sa uslovima se može naći na linku

2023-08-23 22:50:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 - II upisni rok

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija
Konkurs za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija

2023-07-14 22:54:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Obaveštenje o radu Odseka za vreme godišnjeg odmora - ovde

2023-07-14 22:40:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 22. i 24. avgusta u 10 časova

2023-07-10 21:55:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Snežana Bešić

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 i Železničke tarife 2 održaće se 22. i 24. avgusta u 10 časova.

2023-07-10 21:54:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta, Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija prevoza robe železnicom 1, Vuča vozova, Tehnologija železničkog saobraćaja održaće se 22. i 24. avgusta u 10 časova

2023-07-10 21:54:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Pavlović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Zoran Pavlović biće organizovano 28.08.2023. u 12 časova, učionica 94a

2023-07-10 11:16:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 - master strukovne studije

Konačna rang lista za upis na master strukovne studije
Konačne rang liste za odsek Visoka železnička škola nalazu se na strani 5

2023-07-07 23:03:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 - osnovne strukovne studije

Konačna rang lista za upis u prvu godinu osnovih strukovnih studija
Konačne rang liste za odsek Visoka železnička škola nalaze se na stranama 31, 32, 33

2023-07-07 23:01:11

-- -- -- -- -- -- -- --

ERASMUS+

Javni poziv za prijavu kandidata za KA131 mobilnosti ERASMUS+ programa

2023-07-06 22:10:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Branislav Gavrilović

Sve predispitne obaveze iz predmeta koje drži dr Branislav Gavrilović mogu se polagati 28.08.2023. godine u 10 časova

2023-07-05 12:11:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 - master strukovne studije

Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog na prethodnom nivou studija, dužine trajanja prethodnih studija i stručne oblasti, odnosno završenog studijskog programa

2023-07-05 11:58:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023 - osnovne strukovne studije

Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita

2023-07-05 12:12:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Prijava ispita za septembarski ispitni rok

Prijava ispita za septembarski ispitni rok obaviće se u periodu od 3.7. do 7.7.2023. godine. Raspored ispita za septembarski i oktobarski ispitni rok možete pogledati ovde

2023-07-02 23:42:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023

Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog u srednjoj školi, sa rasporedom polaganja prijemnog ispita

2023-06-29 20:58:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Saobraćajna infrastruktura i terminali

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Saobraćajna infrastruktura i terminali - ovde

2023-06-29 20:55:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2023-06-29 20:54:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Snežana Bešić

Rezultati ispita - dr Snežana Bešić - ovde

2023-06-27 18:19:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predispitne obaveze mogu se polagati 29 juna u 14.30

2023-06-27 00:45:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita - dr Zoran Pavlović - ovde

2023-06-26 17:34:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Veljko Radičević

Rezultati ispita - dr Veljko Radičević - ovde

2023-06-24 23:35:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati ispita - dr Zorica Milanović - ovde

2023-06-23 22:24:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2023-06-23 10:58:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić - ovde

2023-06-21 01:05:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove elektrotehnike

Rezultati ispita iz predmeta Osnove elektrotehnike - ovde

2023-06-21 01:04:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 - ovde
Engleski jezik 1 polaže se 22 juna od 13 časova za studente Zelezničkog saobraćaja, od 14 časova za studente Komercijalnog poslovanja. Ostali studenti polazu od 15 časova.

2023-06-21 01:02:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2023

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija
Konkurs za upis studenata u prvu godinu master strukovnih studija

2023-06-19 15:35:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost saobraćaja - ovde

2023-06-18 23:50:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 20 juna u 14.30 u slusaonici 96.

2023-06-17 23:31:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati ispita iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2023-06-15 10:39:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Algoritmi i programiranje

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i programiranje - ovde

2023-06-14 22:58:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2023-06-14 15:25:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu - ovde

2023-06-14 13:15:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2023-06-13 13:45:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati ispita - dr Sanja Jevtić - ovde

2023-06-13 13:43:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 mogu se polagati 20 juna u 14 u sl. 96.

2023-06-13 13:39:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2023-06-11 10:46:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sisitemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sisitemi 1 - ovde

2023-06-11 10:46:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica - ovde

2023-06-10 00:33:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne osobine robe

Rezultate ispita iz predmeta Transportne osobine robe možete pogledati ovde

2023-06-08 11:27:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić - ovde

2023-06-07 23:20:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Marketing železnice

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Marketing železnice - ovde

2023-06-07 11:12:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarske mreže

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarske mreže biće ogranizovano 12.6.2023. sa početkom u 10 časova

2023-06-07 11:07:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka biće ogranizovano 12.6.2023. sa početkom u 10 časova

2023-06-07 11:06:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Snežana Bešić

Polaganje predispitnih obaveza za studente na OSS kod prof. Snežane Bešić biće održanao u sledećim terminima:
- 12.06.2023. godine s početkom u 12h i
- 15.06.2023. godine s početkom u 12h.
Polaganje predispitnih obaveza za studente na MSS biće održanao u sledećim terminima:
- 19.06.2023. godine s početkom u 12h i
- 20.06.2023. godine s početkom u 12h.

2023-06-07 09:16:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić - ovde

2023-06-07 09:15:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1 / Eksploatacija železnica 3

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 i Eksploatacija železnica 3 - ovde

2023-06-06 12:57:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) biće organizovano 08.06.2023. u 12 časova i 12.06.2023. u 10 časova, kabinet 94a

2023-06-06 11:43:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - dr Dragan Pamučar

Ispiti iz predmeta Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju i Operaciona istraživanja u saobraćaju održaće se u četvrtak 8. juna 2023. godine od 10 časova umesto u 12 časova kako je planirano rasporedom ispita.

2023-06-05 22:13:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Spisak studenata koji su ispunili uslov za polaganje ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2023-06-05 22:08:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora - ovde

2023-06-04 10:18:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 - ovde

2023-06-01 23:56:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Marketing železnice

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Marketing železnice - ovde
Studenti koji nisu polagali test iz predmeta MARКETING ŽELEZNICE to mogu uraditi sledeće nedelje (05.06.-09.06) uz prethodno javljanje predmetnom saradniku na mejl filip.markovic@vzs.edu.rs
Кo od studenata ne položi test u datom roku isti može polagati na ispitu.

2023-06-01 13:41:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Poslovne finansije - ovde
Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna ekonomija 2 - ovde
Testove iz predmeta POSLOVNA EKONOMIJA 2 i POSLOVNE FINANSIJE studenti koji nisu polagali mogu to učiniti u toku sledeće nedelje (od 05.06 do 09.06) u dogovoru sa predmetnim saradnikom javljanjem na mejl filip.markovic@vzs.edu.rs
Ko od studenata ne bude polagao test isti može raditi na ispitu iz ovih predmeta.

2023-06-01 12:44:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultate sa polaganja ponovljenih testova iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom rađenih 31.5.2023. godine možete pogledati ovde

2023-06-01 11:23:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Pavlović - ovde

2023-06-01 11:21:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2023-06-01 11:19:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2023-06-01 11:19:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Branislav Gavrilović

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Branislav Gavrilović - ovde

2023-06-01 11:16:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Obaveštavaju se svi studenti koji su diplomirali da svoje diplome (izdate od Akademije) mogu da preuzmu od ponedeljka 05.06.2023. do petka 09.06.2023. u studentskoj službi Odseka

2023-06-01 11:12:07

-- -- -- -- -- -- -- --