Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Diplome i zvanja

Studijski programi

Osnovne strukovne studije
 • Železnički saobraćaj
  • zvanje: strukovni inženjer saobraćaja

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 32 položena predmeta, od kojih su 26 obavezni, a 6 su izborna. Strukovni inženjer saobraćaja – za železnicki saobraćaj osposobljen je za samostalan rad na poslovima organizacije i eksploatacije putničkog i teretnog saobraćaja, tehnologije rada putničkih, ranžirnih i robnih stanica, korišćenja putničkih i teretnih kola, vučnih vozila, telekomuinikacionih i signalno-sigurnosnih uređaja, tehnologija robnog transporta, transportne logistike i železničkih tarifa. Objedinjena teorijska i praktična nastava, stručna praksa i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer saobraćaja - za železnički saobraćaj može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Železničko mašinstvo
  • zvanje: Strukovni inženjer mašinstva

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 32 položena predmeta, od kojih su 28 obavezna, a 4 su izborna. Strukovni inženjer mašinstva – za železničko mašinstvo osposobljen je za samostalan rad na poslovima vučnih vozila, vuče vozova, eksploatacije vučnih vozila, železničkih kola, održavanja voznih sredstava, eksploatacije železnice, vuče i šinskih saobraćajnih sistema. Objedinjena teorijska i praktična nastava, stručna praksa i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer mašinstva - za železničko mašinstvo može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Elektrotehnika u saobraćaju
  • zvanje: strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 31 položenim predmetom, od kojih su 23 obavezna, a 8 su izborni. Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - u saobraćaju osposobljen je za samostalan rad na poslovima redovnog i investicinog održavanja telekomunikacionih, staničnih, pružnih i signalno – sigurnosnih uredaja, telekomunikacionih mreža, mikroprocesorskih i komutacionih sistema, sistema daljinskog upravljanja saobraćajem, baza podataka, protokola i standarda u računarskim mrežama i računarskim tehnologijama. Objedinjena teorijska i praktična nastava, stručna praksa i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - u saobraćaju može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Komercijalno poslovanje železnice
  • zvanje: Strukovni ekonomista

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 32 položena predmeta, od kojih su 29 obavezni, a 3 su izborna. Strukovni ekonomista - za komercijalno poslovanje železnice osposobljen je za samostalan rad na poslovima organizacije prevoza putnika i robe, tehnologije rada putnickih i robnih stanica, eksploatacije železnica s naglaskom na korišćenju putnickih i teretnih kola, tehnologija robnog transporta i transportne logistike, marketinga železnice, železnickih tarifa, špedicija i carina, poslovne ekonomije, finansija železnice i drugih privrednih društava, menadžmenta, poslovne etike i poslovnih komunikacija železnice i drugih privrednih društava. Objedinjena teorijska i prakticna nastava, stručna praksa i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni ekonomista - za komercijalno poslovanje železnice može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Javni gradski i industrijski saobraćaj
  • zvanje: strukovni inženjer saobraćaja

   Steceno 180 ESPB bodova sa položenih 32 predmeta. Strukovni inženjer saobraćaja, osposobljen je za funkcionalno vrednovanje, razvojna istraživanja, sprovodenje i uskladivanje sa potrebama, složene funkcije saobraćaja i saobraćajnih sistema, u cilju bezbednosti i sigurnosti prevoza putnika i transporta robe u javnom gradskom i industrijskom saobraćaju. Na bazi zakonske regulative Srbije, uskladene sa propisima Ujedinjenih Nacija i Evropske Unije o upotrebi, rukovanju transportu i skladištenju opasnih materijala, osposobljen je za organizaciju, održavanje i monitoring saobracaja, za upravljanje rizikom od udesa na globalnom i lokalnom nivou. Objedinjena teorijska nastava, praktične vežbe i drugi oblici nastave, sa obavljenom oglednom nastavom, stručnom praksom i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer saobraćaja može uspešno i kvalitetno obavljati navedene poslove i da prati razvoj i primenu novih tehnoloških dostignuća u saobraćaju.

 

Master strukovne studije
 • Saobraćajno inženjerstvo
  • Strukovni master inženjer saobraćaja

   Stečeno 120 ESPB bodova sa 15 položenih predmeta, od kojih su 11 obavezni, a 4 su izborna. Strukovni master inženjer saobraćaja – osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima tehnologije rada logističkih centara, upravljanja kvalitetom u saobraćaju, planiranja i organizacije saobraćaja, bezbednosti na radu u saobraćaju i transportu i tehno-ekonomskih analiza u saobraćaju. Objedinjena teorijska nastava, stručna praksa i odbranjen master rad omogucavaju da strukovni master inženjer saobraćaja može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina u železničkom, drumskom i drugim vidovima saobraćaja.

 • Elektrotehnika u saobraćaju
  • Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva

   Stečeno 120 ESPB bodova sa 15 položenih predmeta, od kojih su 11 obavezni, a 4 su izborna. Strukovni master inženjer elektrotehnika i racunarstva osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima obezbeđenja i kontrole kvaliteta napajanja postrojenja elektrovuče, računarske simulacije, pristupnih i transportnih T? mreža, obezbeđenja pouzdanosti SS i T? postrojenja, objektno-orjentisanog programiranja, programiranja baza podataka, dijagnostifikovanja stanja elemenata postrojenja električne vuče. Objedinjena teorijska nastava, stručna praksa i odbranjen master rad omogućavaju da strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina u oblasti elektrotehnike i računarstva.

 • Komercijalno poslovanje u saobraćaju
  • Strukovni master ekonomista

   Stečeno 120 ESPB bodova sa 15 položenih predmeta, od kojih su 11 obavezni, a 4 su izborna. Strukovni master ekonomista – osposobljen je za samostalan rad na poslovima rada uptavljanja kvalitetom u saobraćaju, upravljanjem inteligentnim saobraćajnim sistemima i transportnim tehnologijama, međunarodnom špedicijom i osiguranjem, finansijkim menadžmentom, upravljanjem investicijama upravljanjem promenama na transportnom tržištu. Objedinjena teorijska nastava, stručna praksa i odbranjen master rad omogućavaju da strukovni master ekonomista može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina u železničkom, drumskom i drugim vidovima saobraćaja.