Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Nastavni planovi i programi

Osnovne strukovne studije

Novi nastavni planovi i programi od 2024/2025. školske godine - studijski programi

Saobraćaj i transport, moduli:

Železničko mašinstvo, moduli:

Elektrotehnika i računarstvo u saobraćaju, moduli:


Nastavni planovi i programi od 2017/2018. školske godine - studijski programi


Nastavni planovi i programi od 2016/2017. školske godine - studijski programi


Master strukovne studije

Nastavni planovi i programi od 2019/2020. školske godine - studijski programiStari nastavni planovi i programi


Osnovne strukovne studije

Nastavni planovi i programi od 2012/2013. školske godine - studijski programi


Nastavni planovi i programi od 2011/2012. školske godine - studijski programi


Nastavni planovi i programi od 2007/2008. školske godine - studijski programi


Specijalističke strukovne studije

Nastavni planovi i programi od 2014/2015. školske godine - studijski programi

Nastavni planovi i programi od 2012/2013. školske godine - studijski programi


Nastavni planovi i programi od 2009/2010. školske godine - studijski programi