Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2022. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Obaveštenje - dr Branislav Gavrilović

Polaganje predispitnih obaveza na predmetima koje predaje dr Branislav Gavrilović biće organizovano 23.08. i 30.08.2022. godine u u 10 časova

2022-07-19 23:29:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Pavlović

Polaganje predispitnih obaveza na predmetima koje predaje dr Zoran Pavlović biće organizovano 24.08 i 26.08. u 10.00 časova

2022-07-18 23:10:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2022 (II upisni rok)

Konkurs za upis na osnovne strukovne studije

Konkurs za upis na master strukovne studije

2022-07-15 11:44:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predipitne obeveze iz predmeta koje predaje dr Snežana Bešić mogu se polagati 29.08. u 11h. i 30.08. u 11h

2022-07-14 13:45:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Obaveštenje o terminima polaganja predipitnih obaveza kod dr Vesne Pavelkić - ovde

2022-07-14 12:53:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predipitne obeveze iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić mogu se polagati 29.08. u 10h. i 30. 08. u 10h

2022-07-12 10:30:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Upis predispitnih obaveza i ocena iz svih predmeta kod dr Zorice Milanović biće organizovan u utorak 12.07.2022. od 08 do 12 časova

2022-07-11 12:22:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2022-07-11 09:47:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost saobraćaja - ovde

2022-07-11 09:41:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Pouzdanost SS i TK postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Pouzdanost SS i TK postrojenja - ovde

2022-07-08 21:42:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Informacije o dualnom obrazovanju

Informacije o dualnom obrazovanju u Odseku Visoka železnička škola

2022-07-08 15:17:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2022-07-08 15:14:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Primenjeni istraživački rad

Rezultati ispita iz predmeta Primenjeni istraživački rad (dr Vesna Pavelkić) - ovde

2022-07-08 15:13:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost železničkog saobraćaja - ovde

2022-07-08 15:12:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2022-07-08 15:11:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke stanice

Rezultati ispita iz predmeta Železničke stanice - ovde

2022-07-08 15:09:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati - dr Zorica Milanović - ovde

2022-07-07 13:46:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Branislav Gavrilović

Rezultati - dr Branislav Gavrilović - ovde

2022-07-07 13:43:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Obaveštenje o radnom vremenu Odseka u toku letnje pauze - ovde

2022-07-07 13:40:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2022

Konačna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha u srednjoj školi i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu

Konačna rang lista kandidata za upis na master strukovne studije

2022-07-05 21:34:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2022-07-05 21:30:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportna logistika

Rezultati ispita iz predmeta Transportna logistika - ovde

2022-07-05 21:29:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati ispita - dr Zorica Milanović - ovde

2022-07-05 09:00:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Veljko Radičević

Rezultati ispita - dr Veljko Radičević - ovde

2022-07-02 15:27:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2022

Preliminarna rang lista kandidata formirana na osnovu uspeha ostvarenog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita

2022-07-01 17:26:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita - dr Zoran Pavlović - ovde

2022-07-01 13:59:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Upis ocena iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara biće moguć do 13. jula, svakog dana do 14 časova

2022-07-01 13:56:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Aleksandar Blagojević

Ispit iz predmeta Primenjeni istraživački rad na master strukovnim studijama kod profesora dr Aleksandra Blagojevića održaće se u sredu 6.7.2022. godine sa početkom u 12 časova

2022-06-30 11:00:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2022-06-30 10:57:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2022

Lista prijavljenih kandidata za upis na osnovne strukovne studije
Lista prijavljenih kandidata za upis na master strukovne studije

2022-06-29 23:02:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Test i kolokvijum mogu se polagati 30 juna u 14 i 1. jula u 13 casova

2022-06-29 22:58:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati - dr Zorica Milanović - ovde

2022-06-29 22:57:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Veljko Radičević

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Veljko Radičević - ovde

2022-06-29 08:58:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić - ovde

2022-06-28 16:04:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi elektrotehnike

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi elektrotehnike - ovde

2022-06-24 09:29:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati ispita iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2022-06-23 12:50:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2022-06-22 21:54:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati polaganja ispita/predispitnih obaveza - dr Zorica Milanović - ovde

2022-06-22 21:53:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje o budžetskim mestima na master studijama

Obaveštenje o budžetskim mestima na master studijama - ovde

2022-06-21 19:08:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora

Rezultati ispita iz predmeta Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora - ovde

2022-06-20 00:27:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Regulisanje saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Regulisanje saobraćaja - ovde

2022-06-19 23:06:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz

Rezultati ispita iz predmeta Javni gradski putnički prevoz - ovde

2022-06-19 23:05:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Transportne tehnologije - ovde

2022-06-19 23:02:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija javnog prevoza putnika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija javnog prevoza putnika - ovde

2022-06-19 23:01:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Konkursi

Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2022/2023. godinu - ovde
Konkurs za prijem studenata u ustanovu studentsko odmaralište "Beograd" - ovde

2022-06-18 17:59:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Kolokvijum se može polagati 17.6. u 13h, 20.6. u 14h ili 23.6.u 13h

2022-06-17 11:07:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta i Organizacija prevoza putnika železnicom održaće se 22.6.2022. godine od 10 časova u učionici 95.

2022-06-17 10:35:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 biće prganizovano 21.06.2022. godine u 13 časova

2022-06-16 19:56:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportno računovodstvo

Rezultati ispita iz predmeta Transportno računovodstvo - ovde

2022-06-16 19:55:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2022-06-15 17:51:57

-- -- -- -- -- -- -- --