Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2020. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2020-09-25 20:43:10

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - Prelimilarna rang lista

Prelimilarna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2020-09-25 12:16:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati ispita iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2020-09-24 20:53:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-09-24 20:50:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Predispitne obaveze za predmete koje drži dr Biljana Matić održaće se 28. i 30.09.2020. sa početkom u 11 časova

2020-09-23 11:56:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 1, 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Inženjerska matematika 2 - ovde

2020-09-22 19:46:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-09-22 11:25:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2020-09-21 12:15:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - mr Vukota Minić

Predispitne obaveze iz premeta koje drži mr Vukota Minić održaće se 22.09.2020. u 10 sati u amfiteatru

2020-09-19 12:55:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 i 2 mogu se polagati 21.septembra u 13 casova.

2020-09-18 13:16:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Raspisivanje izbora za članove Studentskog parlamenta Akademije

Raspisivanje izbora za članove Studentskog parlamenta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd - ovde - Obrazac za sakupljanje potpisa - ovde

2020-09-18 12:08:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Test i kolokvijum iz Engleskog jezika 2 polazu se 18 septembra u 12.30

2020-09-17 08:00:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Sanja Jevtić biće organizovano u ponedeljak 21.09. u 9h i utorak 22.09. u 12h

2020-09-16 21:09:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Predispitne obaveze iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se 21. i 23. septembra 2020. godine u 9 časova

2020-09-16 21:08:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Test i kolokvijum iz Engleskog jezika 1 polazu se 18. septembra u 12.30

2020-09-16 21:08:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-09-15 13:05:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master studijama kod profesora Zorana Bundala održaće se u sledećim terminima: 21.09.2020. i 23.09.2020. godine od 9h

2020-09-15 12:46:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Simulacije u telekomunikacijama

Rezultati ispita iz predmeta Simulacije u telekomunikacijama - ovde

2020-09-15 10:30:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2020-09-15 09:03:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2020-09-14 13:39:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2020-09-14 13:26:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 1 biće organizovano 16.09. sa početkom u 10h
Odbrana seminarskih radova iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 biće organizovana 17.09. sa početkom u 10h
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 2 i Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja biće organizovano 18.09. sa početkom u 10h

2020-09-14 12:44:32

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - Konačna rang lista

Konačna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2020-09-14 12:40:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zaštita računarskih mreža, Objektno orijentisano programiranje, Računarska simulacija i Programiranje baza podataka biće organizovano 18.09.2020. u 10h

2020-09-14 12:31:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika, Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD), Algoritmi i programiranje, Internet tehnologije, Baze podataka, Web programiranje, Računarske mreže, Osnovi statistike biće organizovano u petak 18.09.2020. godine sa početkom u 10h

2020-09-14 12:29:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-09-14 08:02:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati ispita iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste, Inženjerska matematika 1 i Inženjerska matematika 2 - ovde

2020-09-11 21:09:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2020-09-11 21:07:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2020-09-11 21:05:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 - ovde

2020-09-11 21:04:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati polaganja ispita i predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 2 i Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2020-09-11 13:19:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2020-09-11 11:30:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Algoritmi i programiranje, Web programiranje

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i programiranje i Web programiranje - ovde

2020-09-10 22:06:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2020-09-09 12:32:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Rezultati ispita iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) - ovde

2020-09-09 12:31:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-09-09 12:29:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2020-09-08 11:13:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-09-08 09:13:26

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - Prelimilarna rang lista

Prelimilarna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2020-09-07 13:17:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica - ovde

2020-09-07 11:22:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Industrijski i unutrašnji transport

Rezultati ispita iz predmeta Industrijski i unutrašnji transport - ovde

2020-09-07 11:19:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-09-06 21:55:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Predispitne obaveze za Engleski jezik 2 mogu se polagati 10. septembra u 12.30

2020-09-06 21:51:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija javnog prevoza putnika, Transportne tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija javnog prevoza putnika i Transportne tehnologije - ovde

2020-09-05 12:38:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-09-04 16:21:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Predispitne obaveze iz Englrskog jezika 1 mogu se polagati 7 septembra u 12.30

2020-09-04 13:34:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2020-09-04 12:52:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje ispita iz predmeta Primenjeni istraživački rad na master strukovnim studijama održaće se 15.09.2020. godine u 9h

2020-09-04 12:48:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 1, 2, Primenjena matematika za ekonomiste

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1, Inženjerska matematika 2 i Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2020-09-03 14:40:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2020-09-03 12:44:32

-- -- -- -- -- -- -- --